Afdruk

Subauftrag.com – bemiddeling van onderaannemers

Striedinger consulting GmbH
Franz-Dullnig-Gasse 5
9020 Klagenfurt

T: +43 1336 0151 191
E: office@subauftrag.com
W: www.subauftrag.com

Algemeen directeur: Manfred Striedinger

Btw-nummer: ATU57349257
KvK-nummer: 234615y
Rechtbank van de vennootschap: Regionale rechtbank in Klagenfurt
Bevoegde rechtbank: Klagenfurt

Disclaimer:
Striedinger consulting GmbH werkt de informatie op haar website continu en met
zorg bij. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden genomen of garantie worden
gegeven voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte informatie.
Striedinger consulting GmbH behoudt zich ook het recht voor om de inhoud van de
website https: //www.subauftrag.com op elk moment en zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

De website bevat zogenaamde "externe links" naar andere websites, waar de
aanbieder van deze website geen invloed op heeft. Om deze reden kan de aanbieder
ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud. De betreffende aanbieder
van de gelinkte website is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de
verstrekte informatie. Op het moment van linken waren er geen overtredingen van de
wet herkenbaar. Zodra een dergelijke overtreding bekend wordt, wordt de link
onmiddellijk verwijderd.

Auteursrechten:
De inhoud, het werk en de informatie op deze website zijn onderworpen aan het
Oostenrijkse auteursrecht en aanvullende auteursrechten. Elke vorm van
reproductie, aanpassing, distributie, opslag en elk gebruik buiten de grenzen van het
auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
respectievelijke rechthebbende. Het ongeoorloofd kopiëren/ opslaan van de
informatie op deze website is niet toegestaan ​​en strafbaar.