Kolofon

Striedinger consulting GmbH
Franz-Dullnig-Gasse 5
9020 Klagenfurt

T: +43 1 336 0151 191
E: office@subauftrag.loc
S: www.subauftrag.com

ID za DDV: ATU57340257
Matična številka podjetja: 234615y
Sodni register: Deželno sodišče v Celovcu
Sodna pristojnost: Celovec

Izjava o omejitvi odgovornosti:
Družba Striedinger consulting GmbH vse podatke na svoji spletni strani stalno in skrbno posodablja. Kljub temu družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za popolnost, točnost in aktualnost vsebin, ki jih da na voljo. Družba Striedinger consulting GmbH si pridržuje pravico, da vsebino spletnega mesta https://www.subauftrag.si kadar koli in brez obvestil spremeni, dopolni ali odstrani.

Spletno mesto vsebuje t. i. »external links« (zunanje povezave) z drugimi spletnimi mesti, na vsebine katerih ponudnik nima vpliva. Ponudnik iz tega razloga za te vsebine ne prevzema nobene odgovornosti.
Za vsebine in točnost objavljenih informacij odgovarja ponudnik povezanega spletnega mesta. V času vzpostavljanja povezav na spletna mesta ni bilo ugotovljenih nikakršnih kršitev zakonodaje. Pri ugotovitvi takšne kršitve se povezava nemudoma odstrani.

Avtorske pravice:
Za vsebine, dela in informacije, ki so objavljene na tem spletnem mestu, velja avstrijska zakonodaja o avtorskih in sorodnih pravicah. Za vsakršno kopiranje, urejanje, distribucijo, hranjenje in uporabo zunaj meja avtorskih pravic je potrebno predhodno pisno soglasje zadevnih imetnikov pravic. Nedovoljeno kopiranje/hranjenje objavljenih informacij na teh spletnih mestih je prepovedano in kaznivo.