Potrebni dokumenti za podizvajalce

EN

Pomembna nam je kakovost: V našo mrežo vključujemo samo preverjene podizvajalce. Naši kriteriji izbire se nanašajo na podjetje (Kako dolgo že deluje podizvajatelj? Koliko sodelavcev ima? itd.), ekipo (kvalifikacija, zanesljivost, znanje nemščine in angleščine, itd.) in dokumente, ki nam pošljete.

Preden vam lahko posredujemo nalog, potrebujemo od vašega podjetja sledeča navedena potrdila:

a) Splošni dokumenti (original + nemški prevod):

  • Izpisek iz obrtnega registra
  • Obrtno dovoljenje
  • Potrdilo o sedežu / davčni register, davčna tajnost / potrdilo o neoporečenosti od davčnega urada in zdravstvene zavarovalnice
  • Obvezno škodno zavarovanje podjetja
  • Potrdilo o davčnem rezidentstvu

b) Dokumenti za delo v Nemčiji: Odvisno od vrste dela so potrebni različni dokumenti.

  • Potrdilo obrtne zbornice (EU-potrdilo obrtne zbornice)
  • Davčna številka Nemčija
  • Potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka Nemčija
  • Dokazilo o davčnem dolžništvu

c) Dokumenti za delo v Avstriji:

  • Objava storitev

 

Potrebujete pomoč pri organizaciji dokumentov?

Če imate vprašanja o sodelovanju in potrdilih, se obrnite prosim na nas. V primeru, da potrebujete pomoč pri organizaciji, vam priporočamo davčnega svetovalca. Alternativno lahko kontaktirate tudi naše partnersko podjetje, ki vam bo glede dokumentov stala rada ob strani:

KLM Galun

Kontakt: Fredi Galun
E-mail: fredi@klm-galun.com
Spletna stran: www.klm-galun.com