Imate najbolj zanesljive strokovnjake na področju elektrike?

Podizvajtelji iz panoge elektrika

V preteklih letih se je področje elektrike razvilo v kompleksno strokovno področje. Hkrati so se spremenile zahteve o strokovni izobrazbi. Kot podizvajatelj od Subautrag zagotavljate strokovnjake, ki so pripravljeni na vse izzive pri izvajanju projektov.

Iščemo kvalificirane strokovnjake s sledečih področjih:

Elektromontaža

 • elektrika poslopij
 • polaganje kabelskih tras in kablov
 • montaža stikal in vtičnic
 • tehnika osvetljave
 • dela povezana z električnim ogrevanjem

Elektroinštalacije

 • industrijske inštalacije
 • gradnja stikalnih omaric in naprav
 • inštalacija avtomatizacijske tehnike
 • vzdrževanje električnih naprav in odprava motenj

Obnovljive energije

 • načrtovanje solarnih naprav
 • montaža solarnih panelov in zbiralnikov
 • vzdrževanje in servis