Zakon o napotitvi delavcev: Nove ključne točke od ministrstva

Že pred enim letom je Evropska komisija objavila nov zakon o napotitvi delavcev. Države članice EU morajo do 30. julija 2020 uresničiti smernice. V Nemčiji je Ministrstvo za delo in socialne zadeve predstavilo ključne točke, na podlagi katerih se mora izdelati obnovljeni osnutek zakona.

Zakon o napotitvi delavcev – kaj ureja?

Zakon o napotitvi delavcev se nanaša na plačo in minimalne delovne pogoje, na socialno varnost in po potrebi na obveznosti poročanja, odvisne od panoge.  Pri tem velja načelo delovnega mesta: Za delojemalca veljajo v obdobju dela nemški delovni pogoji. Te pogoje mora izpolniti delodajalec, pri čemer panoga ni pomembna. Poleg tega morajo inozemski deladajalci upoštevati pravila, če zaposlujejo delavce v Nemčiji.

Spremembe v zakonu o napotitvi delavcev se morajo izvesti do 30. julija 2020

Nove smernice urejajo izenačenost plač od prvega delovnega dneva. Poleg tega spreminjajo dodatna področja delovnega prava: Pogodba o napotitvi, ki določa smernice o delovnem pravu, se mora ponovno prilagoditi. Po 12 oz. 18 mesecih (možnost podaljšanja: 6 mesecev) se upošteva delovno pravo države gostiteljice. Pred spremembo zakona pa je bilo treba zagotoviti le obvezne smernice delovnega prava, kot npr. delovni čas in najnižje plače.

Pregled najvažnejših sprememb:

  • zaščita pred izkoriščanjem
  • izenačenost plač
  • višja preglednost na trgu dela EU
  • boljši delovni pogoji
  • odprava prenosa nadomestila stroškov
  • delavci, ki so dolgoročni v drugi državi, so bolj zaščiteni

Zakon o napotitvi delavcev: spremembe za socialno varnost

Socialno varnost pri napotitvah za največ dve leti ureja veljavna uredba EU o zaščiti socialne varnosti. Nove smernice določajo, da že po 18 mesecih velja delovno pravo države gostiteljice. Poleg tega morajo delojemalci potem prestopiti v tamkajšnji socialni sistem. Pri prilagajanju plač obstaja tudi problem razlik pri socialnih storitvah v različnih državah, saj se višina prispevkov močno razlikuje. Zato se lahko zgodi, da delojemalci v različnih državah zaslužijo enako, vendar se lahko socialne storitve (kot npr. pokojnina) močno razlikujejo.

Visoko število napotenih delavcev

V Nemčiji se je delež napotitev v preteklih letih močno povečal. To je razvidno iz potrdil A1 (prošnja za napotitev delavcev v inozemstvo): Leta 2017 so izdali približno 390.000 potrdil, kar je približno 1 % skupnega števila zaposlenih v Nemčiji.

Podizvajalci – pregledani, visoko kvalificirani ter hitro pripravljeni

Subauftrag je eden od strokovnjakov za posredovanje podizvajalcev z dolgoletnimi izkušnjami in mednarodno mrežo. Naše podizvajalce natančno prepreverjamo; na ta način najdemo najboljše ekipe za naše stranke. Bi radi delali kot podizvajalec?

Prijavite se kot podizvajalec

 

O tem blogu

Novice in informacije o globalnem delovanju in posredovanju podizvajalcev.