Dokazilo davčnega dolžništva

 EN

Zakaj je potrebno dokazilo davčnega dolžništva?

Dokazilo davčnega dolžništva potrjuje, da ima podjetje davčno številko in identifikacijsko številko za prometni davek, da je torej v Nemčiji prometnodavčno registrirano. Če inozemsko podjetje, ki v Nemčiji nima sedeža, ustvari v Nemčiji promet, se mora ta promet obdavčiti.

Kje dobite potrdilo?

Dokazilo davčnega dolžništva zaprosite pri nemškem finančnem uradu.

Kako dolgo velja potrdilo?

Potrdilo velja maksimalno tri leta. Če finančni urad prekliče potrdilo, potem velja to le za prihodnost in ne za nazaj.

Potrebujete pomoč pri organizaciji dokumentov?

Če imate vprašanja o sodelovanju, se obrnite prosim na nas. V primeru, da potrebujete pomoč pri organizaciji, vam priporočamo davčnega svetovalca. Alternativno lahko kontaktirate tudi naše partnersko podjetje, ki vam bo glede dokumentov stala rada ob strani:

KLM Galun

Kontakt: Fredi Galun
E-mail: fredi@klm-galun.com
Spletna stran: www.klm-galun.com

 

O tem blogu

Novice in informacije o globalnem delovanju in posredovanju podizvajalcev.