Davčna številka za Nemčijo

 EN

Za kaj potrebujejo podizvajalci za delo v Nemčiji davčno številko?

Če inozemsko podjetje (podjetje, ki nima ne sedeža ne poslovodstva ali hčerinskega podjetja v Nemčiji) ustvari promet v Nemčji, se mora le-ta prometnodavčno obdavčiti – tako kot morajo storiti to tudi domača podjetja.

Z drugimi besedami: Inozemsko podjetje, ki v Nemčiji nima sedeža, mora za v Nemčiji davčno zavezani promet odvajati nemškemu finančnemu uradu prometni davek.

Kje dobite nemško davčno številko?

Da bi dobili nemško davčno številko, se morajo inozemska podjetja pri nemškem finančnem uradu, ki je za njihovo državo pristojno, prometnodavčno registrirati. Kot prošnja zadostuje neformalno sporočilo pristojnemu finančnemu uradu, v katerem poročate o vzpostavitvi podjetniškega delovanja v Nemčiji. Prošnji dodate certifikat podjetja, po potrebi tudi izpisek iz trgovinskega registra ter podatke o poslovnih bančnih povezavah.

Nato dobite obrazec, v kateri izpolnite vaše osebne podatke in podatke o podjetju. Izpolnjen obrazec pošljete finančnemu uradu nazaj. Davčno številko dobite zatem praviloma v enem do dveh tednih.

Pristojni finančni uradi v Nemčiji:

Slovenija:
Finanzamt Oranienburg

Slovaška:
Finanzamt Chemnitz Süd

Hrvaška:
Finanzamt Kassel-Hofgeismar

Potrebujete pomoč pri organizaciji dokumentov?

Če imate vprašanja o sodelovanju in potrdilih, se obrnite prosim na nas. V primeru, da potrebujete pomoč pri organizaciji, vam priporočamo davčnega svetovalca. Alternativno lahko kontaktirate tudi naše partnersko podjetje, ki vam bo glede dokumentov stala rada ob strani:

KLM Galun

Kontakt: Fredi Galun
E-mail: fredi@klm-galun.com
Spletna stran: www.klm-galun.com

Tu najdete več informacij o potrdilu o oprostitvi in potrdilu EU.

O tem blogu

Novice in informacije o globalnem delovanju in posredovanju podizvajalcev.