Potrdilo EU od obrtne zbornice

  EN

Kaj je potrdilo od obrtne zbornice/potrdilo EU?

Podjetje, ki želi v drugi državi EU ponujati storitve, mora potrditi podjetniško delovanje s potrdilom od obrtne zbornice (potrdilo EU od obrtne zbornice). V EU velja princip svobode ustanavljanja in opravljanja storitev, to pomeni, da se ena država EU v drugi državi EU lahko osamosvoji ali ponuja storitve. Ker so v EU različni pogoji za dostop do različnih poklicov, se zahtevajo potrdila, ki pričajo o poklicnem in/ali podjetniškem delovanju.

Napotek: Potrdila EU ne izstavljajo podjetju, temveč osebi. Običajno zadostuje, če se izstavi poslovodji.

Kdo izstavlja potrdila EU?

Potrdilo EU izstavlja lokalno pristojno poklicno predstavništvo, v panogah industrija, storitve in trgovanje pa industrijska in trgovinska zbornica. Za obrte jih izstavlja lokalno pristojna obrtna zbornica.

Katere dokumente morate predložiti?

Če ste samostojen podjetnik, zastopnik ali vodja enega podjetja (ali hčerinskega podjetja):

  • fotokopijo prijave obrta
  • po potrebi odjavo obrta
  • če je na razpolago: fotokopijo aktualnega vpisa v trgovinski register

Če ste vodilni uslužbenec ali nesamostojen delojemalec: 

  • spričevalo vašega delodajalca, v katerem je naveden konkreten opis vašega dela in delovnega časa
  • če je potrebna potrditev državno priznane izobrazbe: ustrezna spričevala in diplome

Potrebujete pomoč pri organizaciji dokumentov?

Če imate vprašanja o sodelovanju in potrdilih, se obrnite prosim na nas. V primeru, da potrebujete pomoč pri organizaciji, vam priporočamo davčnega svetovalca. Alternativno lahko kontaktirate tudi naše partnersko podjetje, ki vam bo glede dokumentov stala rada ob strani:

KLM Galun

Kontakt: Fredi Galun
E-mail: fredi@klm-galun.com
Spletna stran: www.klm-galun.com

 


To bi vas lahko tudi zanimalo:

Zakon o napotitvi delavcev: Nove klučne točke od ministrstva

Dokumenti A1 in carinska prijava

Pomanjkanje strokovnih delavcev: Problemi pri zasedbi prostih delovnih mest

O tem blogu

Novice in informacije o globalnem delovanju in posredovanju podizvajalcev.