Potrdilo o oprostitvi

EN

Če podjetnik odda gradbeniku nalog, mora plačati davčno olajšavo za gradnjo, to pomeni, da naročnik obdrži 15 % od dogovorjene cene za naročilo gradnje in odda ta odstotek finančnemu uradu. To je birokratsko zahtevno in zaradi tega ima gradbenik neizogibno izgubo plačila. S potrdilom o oprostitvi se temu lahko izogne.

Kako zahtevate potrdilo?

Potrdilo gradbenik lahko zahteva pri pristojnem finančnem uradu, če finančni urad ne dvomi, da bo gradbenik v prihodnosti zanesljivo plačal davek. Po izdaji potrdila se mora potrdilo predložiti prejemniku storitve (naročniku), ki nato prenakaže celotno vsoto.

Kako dolgo velja potrdilo o oprostitvi?

Običajno velja potrdilo o oprostitvi tri leta, pri slovenskih podjetjih samo eno leto. Ko potrdilo izteče, se mora izstaviti novo potrdilo. Poleg tega je možno, da finančni urad izda potrdilo o oprostitvi v zvezi z enim projektom, kar je pogosto pri hrvaških gradbenih podjetjih. Taka potrdila veljajo samo za tisti določeni nalog.

Potrdilo za inozemske gradbenike

Inozemska gradbena podjetja morajo zahtevati potrdilo o oprostitvi pri finančnem uradu, ki je pristojno za njihovo državo. Morajo izpolniti sledeče pogoje:

  • prošnji mora biti priložen pripravljen vprašalnik od državnega ministrstva za finance
  • pristojni davčni organ mora potrditi davčno registracijo v domovini
  • v domači državi se mora določiti zastopnik, ki bo pooblaščen, da sprejema korespondenco z domačim finančnim uradom in potrdilo o oprostitvi

Kako lahko preverite veljavnost?

Veljavnost potrdila lahko preverite preko spleta; enkratna registracija zadostuje. Če elektronsko iskanje ni uspešno, se lahko obrnete na pristojni finančni urad, ki je izstavilo potrdilo.

Kaj, če izvajalec storitve ne predloži potrdila o oprostitvi?

Dolžnost izvajalca storitve je, da predloži dobro berljivo fotokopijo potrdila o oprostitvi. Če to zanemarja, se sklepa, da nima potrdila. Iz tega sledi, da mora prejemnik storitve zadržati davčno olajšavo za gradnjo in jo predati finančnemu uradu tistega, ki izvaja storitev.

Skratka: Gradbeniki, ki predložijo potrdilo o oprostitvi, naredijo bolj zanesljiv vtis na naročnika. Mnogo podjetij oddaja naloge izključno firmam, ki imajo potrdilo.

Potrebujete pomoč pri organizaciji dokumentov?

Če imate vprašanja o sodelovanju, se obrnite prosim na nas. V primeru, da potrebujete pomoč pri organizaciji, vam priporočamo davčnega svetovalca. Alternativno lahko kontaktirate tudi naše partnersko podjetje, ki vam bo glede dokumentov stala rada ob strani:

KLM Galun

Kontakt: Fredi Galun
E-mail: fredi@klm-galun.com
Spletna stran: www.klm-galun.com

 

O tem blogu

Novice in informacije o globalnem delovanju in posredovanju podizvajalcev.